Tübitak SAİS Lisans Anlaşması

Tübitak SAİS Lisans Anlaşması

TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi)’nin geliştirmiş olduğu “Çevresel Ölçüm Sistemleri ve Mini SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) Kabini” teknolojisi firmamız ENELSAN Endüstriyel Elektronik Sanayi A. Ş.’ye lisans antlaşması imzalanarak üretim ve satış hakları devredilmiştir. 
Ülkemizin gün geçtikçe artan çevre sorunlarından birisi de müsilaj ve atıksuların temizlenememesi problemidir. 
Müsilaj kapsamında, ÇŞİB Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından “Marmara Bölgesi’nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi” konulu ve 2021/14 nolu genelge yayınlanmış olup, Marmara Denizi’ne deşarj edilen ve kurulu kapasitesi 1.000 m3/gün – 5.000 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesislerine (AAT) Sürekli Atıksu İzleme Tebliği kapsamında (SAİS) izleme sisteminin kurulması amaçlanmaktadır.
Genelgede, kurulacak izleme sisteminin debimetre ve numune alma sistemini içerecek şekilde tasarlanması ve sistem ile arıtma tesisi giriş ve çıkış debilerinin Bakanlığa on-line olarak aktarılması gerekmektedir.
ENELSAN Endüstriyel Elektronik Sanayi A.Ş. ve TÜBİTAK MAM işbirliği ile genelgenin şartlarını karşılayacak özellikler belirlenmiş olup, birlikte sistemin tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Geliştirilen sistem, gerekli izinler alınarak deneme amaçlı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Gebze AAT’ye kurulmuş, mevcut kurulu sistem ile karşılaştırılmış ve gerekli şartları sağladığı tespit edilmiştir.
İleriki aylarda geliştirilen sistemin ülkemizde daha yaygın kullanılarak atıksuların izlenmesi işlemlerine olumlu yönde katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. Ülkemizde daha temiz göl, ırmak, derelerin ve müsilajsız denizleri görmek dilekleriyle.


Benzer İçerik