Enelsan Debimetre Muayene Servisi...

Enelsan Debimetre Muayene Servisi...

Enelsan, debimetre ve su sayaçlarında Türkiye’nin en kapsamlı muayene ve tamir-ayar servisi sunuyor. Enelsan, Muayene ve Tamir-Ayar İşlemleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yetki aldı.

Türkiye’de faturalandırma amaçlı kullanılan su sayaçları ve debimetrelerin piyasaya arzı 2014/32/AB MID Ölçü aletleri Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır.  Bu ölçüm cihazlarının kullanımları süresince muayeneleri, tamir-ayar, damgalama işlemleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan 22000 sayılı Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği, 26400 sayılı Ölçü Ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği, 28239 Sayılı Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Tamir Ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik, ÖSG/2005/20 sayılı Elektrik, Su Ve Gaz Sayaçları Tamir Ve Ayar İstasyonlarına Dair Kriterler Hakkında Tebliği kapsamında yetki verilen Su Sayaçları Muayene ve Tamir-Ayar Servislerinde yapılabilmektedir. 

Son yıllarda tarımsal sulama, endüstriyel büyük tüketimli tesislere sağlanan suyun ölçüm ve faturalandırılmasında MID belgeli elektromanyetik, koriolis, ultrasonik debimetrelerin kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Bu durum beraberinde bu ölçüm cihazlarının kullanımları süresince meydana gelebilecek tamir, bakım ve ayar işlemleri ve yasal olarak periyodik şekildeen yapılması zorunlu olan muayene ve damgalama süreçlerinin yapabilecek laboratuvar-servislere olan ihtiyacı gündeme getirmektedir. Her ne kadar evsel ve düşük tüketimler için ülkemizde kurulu olan laboratuvar-servisler mevcut olsa da büyük tüketimli debimetre ve su sayaçları için bu durum ihtiyaç gözükmektedir. 

SU İDARELERİ İÇİN BU SÜREÇ ÖNEMLİ

Endüstriyel amaçlı debimetre ve su sayacı kullanan/kullanmayı hedefleyen (özellikle de faturalandırma amaçlı) su idareleri için bu süreç önemlidir. Debimetre ve su sayaçlarının gerek kullanım süresi içerinde ihtiyaç duyulabilecek tamir-ayar işlemleri, gerekse yasal olarak yapılması zorunlu periyodik muayene için su idarelerini bu süreci dikkate alarak, bu ürünlerin alım süreçlerinde, teknik şartnamelerin oluşturulmasında bu hususa yere vermelerinin önemli olduğunun altını çiziyor.  


Benzer İçerik