Debimetreler

Akış ölçerler, açık veya kapalı bir kanalda sıvı veya gaz olsun, hareketli bir akışkanın hızını veya hacmini ölçmek için tasarlanmış bir dizi teknolojiyi kullanan karmaşık ölçüm cihazlarıdır. Kullanılan akış ölçerin tipi uygulamaya göre değişecektir. Elektromanyetik debimetre, ultrasonik debimetre, türbin debimetre, şamandıralı debimetre gibi modelleri bulunmaktadır.

Debimetre seçiminde doğru karar verebilmek için konusunda uzman kişilerden yardım almak önemlidir. Hatalı yapılan bir debimetre seçimi yanlış ölçümlere sebebiyet vererek işletmelere ek maliyetler getirmektedir.

Akışkanların herhangi kesitli kanallar içinde akması durumunda hızlarının veya debilerinin ölçülmesi birçok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde ve
laboratuvarlarda ki çeşitli deneylerin gerçekleştirilmesi için önemlidir.
Pratikte hız ve debinin veya genel olarak akış olaylarının ölçülmesi için birbirlerine göre çeşitli üstünlük ve sakıncaları olan değişik debimetreler ve yöntemler geliştirilmiştir.
Herhangi bir akış ölçme işleminde, debi ölçüm cihazı ve yönteminin seçiminde hassasiyet, kapasite aralığı ve fiyat başta olmak üzere çeşitli etkenler rol oynar.
Atık su debimetresi yada temiz su debimetresi ihtiyaçlarında konusunda uzman satış ekibimizden uygun maliyet ile doğru ürün seçimi konusunda destek alabilirsiniz.