Açık Kanal Debimetre

Açık bir kanaldaki anlık debiyi ölçmek ve toplam debiyi kayıt etmek için tasarlanmış, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve her türlü savak ve kanala adapte edilebilen ultrasonik debimetre cihazıdır.

Temassız ultrasonik sensörü ile akışı ölçmek için açık kanalda savak veya bent üzerine monte edilir. Elektronik göstergeli su geçirmez gövde
sensörden maksimum 150 m (500 ft) uzağa monte edilebilir. Açık Kanal Debimetresi, açık kanal akışını sürekli gösterir, toplar, iletir ve kaydeder.

Hızlı ve kolay kalibrasyon için tuştakımını kullanarak menüden ölçüm birimleri (örn. galon, litre, vb.) ve savak veya bent tipini seçilir. Kalibrasyon değerleri ve kaydedilen veriler şifre korumalı olup, elektrik kesintileri sırasında silinmezler. Akış raporlarını günlük toplam, minimum, maksimum ve ortalama akış olarak gösterir ve veri kayıtlarını çıkış modülleri üzerinden PLC'ye veya PC'ye gönderir.

Açık Kanal Debimetrenin genel özellikleri aşağıda yer almaktadır.

Ultrasonik  sensörle çalışır.

0-10 cm aralığında bile yüksek hassasiyetle ölçüm yapar.

Ortalama debiyi (m3/h) gösterir (anlık, bugün, san 1 saat ve son 24 saat olarak).

Toplam debiyi (m3) gösterir (toplam, bugün, son 1 saat ve son 24 saat olarak).

Maksimum ve minimum debi değerleri için alarm ayarlanabilir.

Kalibrasyonu ön panelden yapılır.

Şifre korumalıdır.